Sønsthagen, A. G. “«Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen”. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), Vol. 2, no. 1, June 2018, pp. 55-71, doi:10.7577/njcie.2289.