(1)
Abohaikel, A. S.; Musa, H. H.; Lysdahl, K. B. Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie. RadOpen 2018, 4, 17.