Abohaikel, A. S., Musa, H. H., & Lysdahl, K. B. (2018). Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie. Radiography Open, 4(1), 17. https://doi.org/10.7577/radopen.3097