ABOHAIKEL, A. S.; MUSA, H. H.; LYSDAHL, K. B. Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie. Radiography Open, v. 4, n. 1, p. 17, 20 Dec. 2018.