Abohaikel, Alaa Sadiq, Huda Hussein Musa, and Kristin Bakke Lysdahl. 2018. “Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie”. Radiography Open 4 (1), 17. https://doi.org/10.7577/radopen.3097.