Abohaikel, A. S., Musa, H. H. and Lysdahl, K. B. (2018) “Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie”, Radiography Open, 4(1), p. 17. doi: 10.7577/radopen.3097.