Abohaikel, A. S., H. H. Musa, and K. B. Lysdahl. “Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie”. Radiography Open, Vol. 4, no. 1, Dec. 2018, p. 17, doi:10.7577/radopen.3097.