Abohaikel, Alaa Sadiq, Huda Hussein Musa, and Kristin Bakke Lysdahl. “Radiografers Oppfatninger Av Suboptimale Henvisninger Innen Konvensjonell røntgen - En Kvalitativ Studie”. Radiography Open 4, no. 1 (December 20, 2018): 17. Accessed April 10, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/radopen/article/view/3097.