1.
Abohaikel AS, Musa HH, Lysdahl KB. Radiografers oppfatninger av suboptimale henvisninger innen konvensjonell røntgen - en kvalitativ studie. RadOpen [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Apr.10];4(1):17. Available from: https://journals.hioa.no/index.php/radopen/article/view/3097