Radiography Open er et åpent vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige original-artikler,
oversikts-artikler og case studies. I tillegg har Radiography Open faste spalter med fagstoff som bidrag til kunnskapsbasert praksis.

Published: 2018-06-21

Articles