Radiography Open er et åpent vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige original-artikler, oversikts-artikler og case studies. I tillegg har Radiography Open faste spalter med fagstoff som bidrag til kunnskaps-basert praksis

Published: 2019-11-29