Generell og spesiell informasjon vedrørende daglig drift av elektroniske OpenAccess tidsskrfter på Open Journals Systems plattformen.

Denne nettsiden kommer til å bli oppdatert etter hvert. Vi tenker å inkludere f.eks:

  • vanlige stilte spørsmål
  • veiledninger
  • svar på vanlige spørsmål
  • finn vanlige løsninger
  • lenker til dokumentasjon
  • informasjon om databehandling av personopplysninger på plattformen
  • hvordan sikre blind fagfellevurdering
  • dokumentmaler