Universell utforming i vitenskapelige artikler

  • Eirik Hanssen

Sammendrag

Kom tilbake senere for en oppdatering.

Universell utforming av innhold betyr at man utformer innholdet på en slik måte at:

  • Man ikke diskriminerer brukere på bakgrunn av deres individuelle forutsetninger

Hvordan relaterer de syv prinsippene for universell utforming til tilgjengelige og universelt utformet innhold i vitenskapelige artikler?

  1. likeverdig bruk
  2. fleksibilitet i bruk
  3. enkel og intuitiv å bruke
  4. synlig/oppfattelig informasjon
  5. feiltoleranse
  6. liten fysisk anstrengelse
  7. størrelse og rom for adkomst og bruk

Her er det spesielt viktig å notere seg prinsipp 1 - likeverdig bruk, 2 - enkel og intuitiv å bruke, 3 - synlig/oppfattelig informasjon som forfatteren må ta hensyn til.

Les veilederen om dokumenter på nettsider av DIFI for en god introduksjon til temaet om hvordan du skal arbeide med dokumentene for å få innhold som er universelt utformet.

Dersom du skal publisere dokumenter i formatet PDF er kan du lese denne veiledningen fra DIFI om hvordan man kan lage en universelt utformet PDF med utgangspunkt i et godt grunndokument.

Publisert
2018-12-01
Seksjon
Veiledninger