Primär kontakt

Pirita Seitamaa-Hakkarainen
PeD, Professor, slöjdvetenskap
Helsingfors Universitet Helsinki, Finland
Telefon +358503513673

Support

Juha Hartvik
Telefon +35863247249