Editors

Univeritetslärare Juha Hartvik, Finland

Professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Department of Teacher Education P.O.Box 8 (Siltavuorenpenger 10) FIN-00014 University of Helsinki

PhD, forskningsledare Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Strandgatan 2, 65100 Vasa, Finland

Lektor Bent Mynster Illum, Skolen for Materiel Design og Videncenter for Tingenes betydning, Næstved Museum, Danmark

Fil.Dr., Professor Marléne Johansson, Göteborgs universitet, Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, Slöjdlärarutbildningen, Box 131, 405 30 Göteborg, Sverige

Førstelektor og Phd-stipendiat Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

Førsteamanuensis Kari Carlsen, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge