Redaktörer

Professor, fil.dr.,  Marléne Johansson, Göteborgs universitet, Sverige

Professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Helsingfors universitet, Finland

Professor Mia Porko-Hudd, Åbo Akademi, Finland

Lektor Bent Mynster Illum, Danmark

Førsteamanuensis Kari Carlsen, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

Førstelektor og Phd-stipendiat Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

Univeritetslärare Juha Hartvik, Åbo Akademi, Finland