Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Manuskriptet är inte tidigare publicerat, och är heller inte värderat i annan tidskrift (i annat fall ge en kommentar till redaktören).
 • Texten följer givna mallanvisningar.

  Filen är i word- eller rtf- format.

 • Manuskriptet följer vedertagna forskningsetiska riktlinjer. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 • Manuskriptet är språkgranskat.
 • Dokumentet är anonymiserat inför peer-review processen...

  OM INTE läs följande anvisningar:

  Manuskripet är utformat så att författaren inte är möjlig att igenkännas under granskningsprocessen.

  Författaridentifikationen är avlägsnad från word-filen genom att klicka på "save as" och raderat författarnamnet nere till vänster i den aktuella menyn. Kom ihåg att spara därefter.


  Bra information finns på webben, exempelvis på adressen
  How do I remove identifying properties from my Word document?
 • Jag tillåter att Techne serien låter plagiatgranska mitt manuskript innan publicering.

Riktlinjer för författare

Sänd in ditt manuskript

Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Mall

Du hittar skrivanvisningar och en nerladdningsbar word skrivmall menyerna på denna hemsida.

Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna Juha.Hartvik(at)abo.fi

 

Artiklar

Generell policy

Integritetspolicy

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.