Editorial

  • Pirita Seitamaa-Hakkarainen Department of Teacher Education, University of Helsinki

Abstract

Editorial

Författarbiografi

Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Department of Teacher Education, University of Helsinki
Professor of Craft Studies
Publicerad
2017-06-19
Referera så här
Seitamaa-Hakkarainen, P. (2017). Editorial. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 24(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2172
Sektion
Artiklar