Förord

  • Marléne Johansson
  • Mia Porko-Hudd
  • Juha Hartvik Åbo Akademi i Vasa, Pedagogiska fakulteten

Abstract

Förord

Publicerad
2018-06-21
Referera så här
Johansson, M., Porko-Hudd, M., & Hartvik, J. (2018). Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2820
Sektion
Artikler