Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018

‒ om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet

  • Marléne Johansson

Abstract

 Introduktion

Publicerad
2018-11-02
Referera så här
Johansson, M. (2018). Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 25(3), 1-7. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023