Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden

  • Siri Homlong

Abstract

I slöjdundervisningen i Sverige är ett av målen att eleven skall utveckla förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska värden. I en studie med elever i grundskolan (Homlong, 2006a,b) visade det sig att eleverna hade klara åsikter om vad de tyckte om några olikt mönstrade tyger, men saknade formalestetiska begrepp för att förklara dessa åsikter. De begrundade i stor grad sina ställningstaganden med funktionella användningsområden eller hänvisning till personliga erfarenheter av liknande mönster, färger eller textilier.
Undersökningsmetoden som användes i studien The Language of Textiles (Homlong, 2006a) var en modifierad Repertory Grid där eleven i flera omgångar skulle välja mellan tre olikt mönstrade tyger och motivera valen. Metoden bygger på att den jämförande analysen lyfter fram likheter och olikheter i en process där begrepp och deras motsatsbenämningar lyfts fram. Denna artikel visar exempel på hur eleverna i studien motiverade sina ställningstagande, i vilka situationer och på vilka områden de hade problem med att förklara orsaken till sina ställnings-taganden, och föreslår hur en jämförande analysmetod kan bidra till utveckling av kommunikation kring estetiska aspekter i slöjdundervisningen.


Sökord: metod, slöjd, intervju, repertory grid, kommunikation

URN:NBN:no-29967

Publicerad
2011-11-15
Referera så här
Homlong, S. (2011). Samtal om estetiska aspekter i textilslöjden. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 18(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/41