Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs

  • Erling Framgard Department of Teacher Education P.O.Box 8 (Siltavuorenpenger 10) FIN-00014 University of Helsinki

Abstract

Denne artikkelen fokuserer på at oppmerksomheten i undervisningen kan ha ulike omdreiningspunkt om danner pedagogiske og faglige tradisjoner. Den dialektiske forståelsesstrukturen som anvendes er, har en disiplinorientert tradisjon og en individorientert tradisjon. Oppfatningen innebærer at det også innes en tredje tradisjon som syntetiserer og videreutvikler de to øvrige. Denne har etter min mening fått for lite oppmerksomhet i den faglige diskurs. Innen allmenndidaktikken er den derimot allment jent. Artikkelen er skrevet ut fra bildepedagogisk posisjon, men faglige forståelser her, kan også gjelde designområdet. I denne teksten har flere problemstillinger vært aktuelle. Hvordan arter disse gdidaktiske tradisjoner seg ut fra en dialektisk forståelseshorisont, og hva kan den syntetise-rende tradisjonen innen generell didaktisk forståelse tilføre vår nåtidige fagdidaktiske diskurs?

Nøkkelord: Fagtradisjoner, formgivingsfag, Kunst og håndverk, Skjervheim, Klafki og Dewey.

Publicerad
2014-09-03
Referera så här
Framgard, E. (2014). Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 21(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/671
Sektion
Artikler