[1]
Frohagen, J. 2016. Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 23, 2 (juni 2016).