[1]
Sandven, J. 2019. Å kjenne seg i slekt med jorden. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 26, 1 (juni 2019), 65-92.