[1]
Maapalo, P. och Hartvik, J. 2019. Mulighetsrom for trearbeid. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 26, 1 (juni 2019), 1-26.