[1]
Kokko, S. och Räisänen, R. 2019. Craft education in sustaining and developing craft traditions. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 26, 1 (juni 2019), 27-43.