[1]
Fälling Andersen, L.M., Kremmer Hansen, B. och Illum, B. 2018. Håndværk og design. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 25, 3 (nov. 2018), 8-25.