[1]
Hartvik, J. och Porko-Hudd, M. 2018. Slöjdforskning i fokus. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 25, 3 (nov. 2018), 94-108.