[1]
Johansson, M. 2018. Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 25, 3 (nov. 2018), 109-123.