[1]
Seitamaa-hakkarainen, P. 2019. Förord. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 26, 1 (juni 2019), i-ii.