[1]
Andersson, J., Bröns Pedersen, L., Hasselskog, P. och Illum, B. 2020. Slöjdmetodikens svarta hål. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 27, 2 (juni 2020), 1-14.