[1]
Kohtamäki, A. och Lindfors, E. 2020. ”I would say that the user is the king”. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 27, 2 (juni 2020), 31-48.