[1]
Haukeland, P.I. och Sidsel , S. 2020. Crafting Nature, Crafting Self. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 27, 2 (juni 2020), 49-63.