[1]
Ahlskog-Björkman, E., Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund och Kari Carlsen 2020. Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 27, 2 (juni 2020), 64-80.