[1]
Rönkkö, M.-L. och Aerila, J.-A. 2015. Children Designing a Soft Toy. An LCE model as an application of the experiential learning during the holistic craft process. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap. 22, 1 (feb. 2015).