(1)
Frohagen, J. Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. TechneA 2016, 23.