(1)
Johansson, M.; Lindberg, V. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. TechneA 2017, 24.