(1)
Maapalo, P.; Hartvik, J. Mulighetsrom for trearbeid. TechneA 2019, 26, 1-26.