(1)
Hartvik, J.; Porko-Hudd, M. Slöjdforskning I Fokus. TechneA 2018, 25, 94-108.