(1)
Johansson, M. Doktorsavhandlingar inom det nordiska slöjdfältet. TechneA 2018, 25, 109-123.