(1)
Johansson, M. Doktorsavhandlingar Inom Det Nordiska slöjdfältet. TechneA 2018, 25, 109-123.