(1)
Ahlskog-Björkman, E.; Mia Porko-Hudd; Marie Koch; Stina Westerlund; Kari Carlsen. Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. TechneA 2020, 27, 64-80.