Andersson, J., Brøns-Pedersen, L., & Illum, B. (2016). Kommunikation och lärande i slöjdverkstaden. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1274