Frohagen, J. (2016). Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1374