Hilmola, A., & Kallio, M. (2016). The Validity of the School Assessment in the Craft Subject. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1470