Hilmola, A., & Kallio, M. (2016). The Validity of the School Assessment in the Craft Subject. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 23(2). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1470