Autio, O., Jamsek, J., & Gaberšek, M. (2017). Students’ Attitudes towards Craft and Technology in the Context of Finnish and Slovenian Comprehensive Schools. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 24(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1701