Johansson, M., & Lindberg, V. (2017). Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 24(1). Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1758