Sandven, J. (2019). Å kjenne seg i slekt med jorden. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), 65-92. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642