Sandven, J. (2019). Å kjenne seg i slekt med jorden. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 26(1), 65-92. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2642