Maapalo, P., & Hartvik, J. (2019). Mulighetsrom for trearbeid. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), 1-26. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2837