Maus, I. G. (2019). Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), 93-108. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2851