Kokko, S., & Räisänen, R. (2019). Craft education in sustaining and developing craft traditions. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(1), 27-43. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2911