Johansson, M. (2018). Introduktion: Nuläge och framåtblickar 2018. Techne Serien - Forskning I Slöjdpedagogik Och Slöjdvetenskap, 25(3), 1-7. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3023